Co oferujemy?

Kontakt

Błędy medyczne

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu z winy podmiotu leczniczego? Przysługuje Ci odszkodowanie.

Nasza firma zajmuje się odzyskiwaniem należnych odszkodowań kiedy wystąpił tzw. błąd medyczny. Wiemy, że bardzo wielu ludzi w Polsce ma prawo do pieniędzy, które powinni otrzymać za niezgodne ze sztuką lekarską diagnozy, terapie oraz operacje i zabiegi. Należy wskazać kilka rodzajów błędów medycznych, które dają podstawy do odzyskiwania wysokich odszkodowań:

 • Błąd diagnostyczny

  źle postawiona diagnoza spowodowała niewłaściwe leczenie i w konsekwencji stan zdrowia się pogorszył np. leczono pacjenta na grypę, a to była sepsa.

 • Błąd terapeutyczny

  o takim błędzie mówimy wtedy, kiedy diagnozę postawiono prawidłowo ale dobrano niewłaściwe metody leczenia.

 • Błąd techniczny

  występuje wtedy kiedy osoba wykonująca zabieg lub operację popełnia błąd w wykorzystaniu urządzeń lub narzędzi.

 • Błąd rokowania

  stwierdzenie czasowej niezdolności do pracy kiedy istniały faktyczne przesłanki aby uznać trwałą niezdolność do pracy

 • Błąd organizacyjny

  można o nim mówić kiedy mamy do czynienia z wadliwą organizacją pomocy medycznej np. nie skierowanie karetki, niewłaściwa opieka itd.

Na pewno spotkali Państwo wśród swoich bliskich kogoś, kto stał się ofiarą błędnej diagnozy i leczenia, a w konsekwencji wiele wycierpiał. Jego stan zdrowia znacznie się pogorszył, a rodzina musiała dużo zainwestować by pomóc choremu. Każdy taki przypadek powinien być dokładnie zbadany i poddany analizie.
Zadbajmy wspólnie o tych, którzy czują się bezradni!

Wypadki w rolnictwie

Rolnictwo obok budownictwa jest najbardziej ryzykownym zawodem z uwagi na złożoność czynności jakie wykonuje rolnik a do tego dochodzą zdarzenia z udziałem zwierząt gospodarskich. W obecnym czasie większość rolników posiada ubezpieczenia OC, co daje możliwość dochodzenia odszkodowań i rekompensaty dotyczącej uszczerbku na zdrowiu lub życiu.

Potrafimy skutecznie odzyskać należne pieniądze! Wystarczy, że zasięgniecie naszej bezpłatnej porady!

Odszkodowania z OC gospodarstwa rolnego obejmują również ludzi, którzy przyszli tylko pomóc sąsiedzko.

Wypadki w pracy

Częstym rodzajem wypadków są tzw. wypadki przy pracy. Niestety z uwagi na niską świadomość poszkodowanych niewiele takich zdarzeń kończy się wypłatą odszkodowania z tytułu OC pracodawcy. Najczęściej poszkodowani otrzymują 100% lub 80% wynagrodzenia i przebywają na zwolnieniu lekarskim lub też po 30 dniach otrzymują zasiłek chorobowy. Niekorzystne jest jednak to szczególnie dla tych, którzy zarabiają powyżej średniej krajowej lub prowadzą swoją działalność gospodarczą, gdyż zasiłek wypłacany przez ZUS jest znacznie niższy niż ich przychody przed wypadkiem.

Może w Twoim otoczeniu jest ktoś kto uległ wypadkowi przez to, że pracodawca nie zapewnił odpowiednich warunków albo narzędzi, co w efekcie doprowadziło do przykrego zdarzenia. Statystyki podają, że rocznie takim wypadkom ulega ponad 80.000 osób, z czego prawie 300 traci życie. Zadbajmy o bezpieczeństwo poszkodowanych i ich rodzin!

Zadośćuczynienia po stracie osób bliskich

Nie mamy wpływu na los, który odbiera nam najbliższe osoby ale możemy pomóc tym, którzy muszą stawić czoła nowej sytuacji.

Warto rozpowszechniać wiedzę dotyczącą praw odszkodowawczych oraz zadośćuczynień . Żyjący członkowie rodziny mają prawo do rekompensaty w formie pieniężnej za stratę jaką ponieśli – moralną i materialną. W świetle orzeczeń Sąd Najwyższego do najbliższych zaliczamy również konkubinów, kuzynów, rodzeństwo przyrodnie i wszystkich, którzy udowodnią bliskość ze zmarłym. To orzeczenie umożliwia skorzystanie z ww świadczeń szerokiemu gronu poszkodowanych.

Jeśli więc Tobie, albo komuś kogo znasz, przytrafiła się ta bolesna sytuacja nie wcześniej niż 10 sierpnia 1997 roku, to koniecznie skorzystaj z pełni praw do bardzo wysokich odszkodowań i zadośćuczynień sięgających kilkuset tysięcy złotych!

Dopłaty do szkód na pojazdach z OC sprawcy

Każdemu z nas mogła przytrafić się sytuacja, w której ktoś uszkodził nasz pojazd – każdy pojazd . Może stało się to na drodze, parkingu, a może na ścieżce rowerowej – to jest bez znaczenia. W tej sytuacji zgłosiliśmy to w Towarzystwie sprawcy i zaproponowano nam odszkodowanie.

Czy byliście Państwo zadowoleni z jego wysokości?

Czy nie okazało się, że wypłacona kwota nie pokrywa kosztów naprawy zgodnie z waszymi oczekiwaniami?

Czy nawet jeśli sami odwołaliście się bezpośrednio w Towarzystwie odpowiedzią było: może Pan/Pani skierować sprawę do Sądu bo nic więcej nie dopłacimy ?

Z naszego doświadczenia wynika, że 90% właścicieli pojazdów, którzy otrzymali wypłatę odszkodowania w formie gotówkowej – ma znacznie zaniżone kwoty!

Wiemy jak odzyskać należne pieniądze i możemy zaproponować kilka rozwiązań – najlepszych dla Państwa! Oddajcie nam swój problem i cieszcie się dodatkową gotówką!

Jeśli Twój samochód był uszkodzony, naprawiłeś go, a później sprzedałeś – możesz ubiegać się o dopłatę!

Odkupimy od Ciebie szkodę – a Ty zarobisz dwa razy na swoim zdarzeniu!

Odszkodowania komunikacyjne

W Polsce dochodzi codziennie do ponad 1000 wypadków i kolizji! Za tą liczbą kryją się losy wielu ludzi, których życie zmienia się w jednej chwili. Często długie leczenie lub rehabilitacja poszkodowanych stają się powodem do kłopotów finansowych całych rodzin.

Możemy to wspólnie zmienić ponieważ każdy poszkodowany ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy. Prawo nie dzieli poszkodowanych na bogatych i biednych, bezrobotnych, samotnych i starszych albo posiadających prywatne polisy na życie. Wszyscy, którzy stali się ofiarą wypadku mogą za naszym pośrednictwem otrzymać pieniądze, które pokryją koszty leczenia lub zabezpieczą środki na codzienne życie.

Jeśli Ty, albo ktoś bliski, byłeś ofiarą wypadku komunikacyjnego sięgając pamięcią nawet do 10 sierpnia 1997 roku to koniecznie zgłoś się do nas i sprawdź jakie pieniądze Ci się należą!

W samochodzie poruszał się mąż – kierowca oraz żona i dwoje dzieci – pasażerowie. W wyniku nieostrożności kierowcy doszło do wypadku, w którym ucierpiała cała rodzina. Wszyscy oprócz męża maja prawo do odszkodowania z OC bez jakichkolwiek konsekwencji na współmałżonka!